CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MINH HƯNG

  • Máy khoan động lực MPID600V1
  • Máy khoan động lực MPID710V2
  • Máy khoan búa đầu sập MPRH800/26V
  • Máy mài góc thân dài MPAG951/100L (Công tắc đuôi)
  • SP FLEX *****